Гарантія

ПОЛОЖЕННЯ

про встановлення гарантійного терміну та терміну служби на роботу при наданні стоматологічної допомоги у
ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ЧЕРЬОМУШКІНА».

 1. Дійсне положення створене з метою поліпшення регулювання взаємин,що виникають між медичним центром і пацієнтом при наданні стоматологічної допомоги.
 2. Дійсне положення розроблене відповідно до «Основ законодавства України про охорону здоров’я», закону України «Про захист прав споживачів», наказу МОЗ України №305 від 22.11.2000 року, наказу МОЗ України № 507 від 28.12.2002 року «Про затвердження нормативів надання стоматологічної допомоги та показників якості медичної допомоги» з урахуванням змін і доповнень до них.
 3. Гарантійний термін – це період, протягом якого у випадку виявлення недоліків у виконаній роботі, пацієнт має право на свій вибір зажадати:
 • безоплатного усунення недоліків виконаної роботи,
 • відповідного зменшення ціни за виконану роботу,
 • повторного виконання частини роботи чи роботи в цілому з матеріалу такої ж якості,
 • відшкодування зазнаних витрат щодо усунення недоліків виконаної роботи самотужки або третіми особами.

Недолік – це невідповідність наданої стоматологічної послуги обов’язковим вимогам медичних стандартів.

Гарантійний термін обчислюється з моменту передачі результату роботи пацієнту, тобто з моменту надання послуги.

 1. Термін служби товару розраховується з дня його виготовлення і визначається періодом часу, протягом якого товар (послуга) придатний до використання .

Протягом установлених термінів служби, стоматологічний заклад  відповідає за істотні недоліки, що виникли з вини виконавця. Істотний недолік – це недолік, що унеможливлює чи робить неприпустимим використання результату роботи відповідно до його цільового призначення або який не може бути усунутий, або на усунення якого вимагаються великі витрати (наприклад: повний перелом протезу чи випадання пломби).

У випадку виявлення істотних недоліків у виконаній роботі, допущених з вини виконавця, пацієнт вправі пред’явити виконавцю вимоги про безоплатне усунення недоліків після закінчення встановленого гарантійного терміну, у межах терміну служби.

Зазначені вимоги повинні бути усунуті виконавцем протягом 20 днів із дня пред’явлення вимоги пацієнтом.

Якщо дана вимога не задоволена у встановлений термін, пацієнт на свій розсуд має право зажадати:

 • відповідного зменшення ціни за виконану роботу,
 • відшкодування зазнаних їм витрат щодо усунення недоліків виконаної роботи самотужки чи третіми особами, розірвання договору про виконання роботи і відшкодування збитків
 1. відповідно до чинного законодавства виконавець (в особі стоматологічного закладу або лікаря) зобов’язаний:
 • протягом встановленого гарантійного терміну усувати всі недоліки, що виявлені пацієнтом;
 • протягом установленого терміну служби – усувати тільки істотні недоліки.
 1. Виконавець доводить до відома пацієнта зазначені терміни служби і терміни гарантії (у вигляді інформації на стенді (куточку споживача), запису в медичній амбулаторній карті або у договорі).
 2. Згідно наказу МОЗ України №305 від 22.11.2000 року  ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ЧЕРЬОМУШКІНА» встановив такі терміни служби і гарантійні терміни на роботу при наданні стоматологічної допомоги:
 • Гарантійний термін та термін служби пломби – у Додатку 1;
 • Гарантійний термін та термін служби користування зубними протезами – у Додатку 2;
 • Гарантійний термін та термін служби на лікування, пломбування і переліковування кореневих каналів НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИЙ у зв’язку з індивідуальною природною складністю анатомічної будови кореневих каналів.

Додаток 1. Гарантійний термін та термін служби пломби

 

Гарантії анатомо-функціонального зберігання пломби при лікуванні карієсу, пульпіту та періодонтиту постійного зуба визначаються з урахуванням пломбувальних матеріалів, які застосовуються, рівня стоматологічної установи та класу порожнин.

 


Примітка: А – гарантийний термін, Б- термін служби

Виконання гарантійного терміну збереження пломби після проведеного лікування забезпечується при :

 

 1. Дотриманні пацієнтом правил особистої гігієни ротової порожнини.
 2. Гігієнічному індексі, що не перевищують 2,0 балів (за Федоровим-Володкіною).
 3. Відсутності у пацієнта захворювань ендокринної системи, шлунково-кишкового тракту, злоякісних новоутворень, променевих уражень, тяжких форм порушення психіки, хронічного алкоголізму, токсикоманії, множинного карієсу, запаленні слинних залоз, аномалії положення зубів, аномалії прикусу і деформації щелеп.
 4. Відсутності патології вагітності.
 5. Показниках КПВ (карієс, поліковані зуби, видалені зуби) у віці:

15-25 років — не більше 8,

26-44 роки – не більше 10,

45 років і старше — 12.

 1. Вмісті фтору у воді в зоні проживання пацієнта у відсотках від 0,8 до 1,2 мг/л.
 2. рН слини пацієнта — не нижче 6,8.
 3. Відсутності шкідливого впливу на виробництві.
 4. Дотриманні екологічних норм ПДК на вміст шкідливих для здоров’я хімічних речовин у виробничих викидах в зоні проживання населення.

 

 

 

 1. Вимоги до пацієнта після проведеного лікування:

 

 1. . Чітке виконання рекомендацій лікаря; постійне дотримання правил особистої гігієни ротової порожнини (після навчання), вранці та ввечері -чистка зубів, полоскання ротової порожнини після вживання їжі.
 2. Звертання до лікаря з профілактичною метою :
 • у віці до 25 років – не рідше 2-х разів за рік,
 • для осіб старших вікових груп — не менше 1 разу на рік,
 • для осіб, які мають хронічні захворювання (див.п.4) — на менше 4-х разів на рік.
 1. Звернення пацієнта до лікарів інших медичних закладів для проведення корегування виконаної роботи без офіційного повідомлення і згоди медичного центру, що виконав роботу, є причиною до повного припинення гарантійного обслуговування і зобов’язань.

 

ПРИМІТКА:

 1. При порушенні правил особистої гігієни ротової порожнини термін збереження пломби зменшується на 30%
 2. При Г І >2 – термін гарантії зменшується на 50%
 3. При КПВ від 6 до 12 – термін гарантії зменшується на 50% (див.п.5).
 4. Наявність трьох негативних умов, які впливають на термін зберігання пломби, передбачає зниження гарантії на 60%.
 5. Гарантійний термін встановлюється від дня завершення лікування зубів та встановлення пломби.

 

Додаток 2. Гарантійний термін та термін служби користування зубними протезами.

 

 1. Знімні протези пластмасові,бюгельні,з еластичною пластмасою (з пластмасовими чи фарфоровими зубами): гарантія – 12 місяців, термін служби – 24 місяці.
 2. Штамповано-паяні мостоподібні без покриття: гарантія – 12 місяців, термін служби – 18 місяців.
 3. Штамповано-паяні з захисним покриттям: гарантія – 6 місяців, термін служби – 12 місяців.
 4. Суцільнолиті: гарантія – 12 місяців, термін служби – 36 місяців.
 5. Суцільнолиті з пластмасовим облицюванням: гарантія – 12 місяців, термін служби – 24 місяці.
 6. Суцільнолиті з композитним облицюванням: гарантія – 12 місяців, термін служби – 36 місяців.
 7. Суцільнолиті з керамічним покриттям: гарантія – 12 місяців, термін служби – 36 місяців.
 8. Незнімні з пластмаси: гарантія – 12 місяців, термін служби – 18 місяців.
 9. Незнімні з кераміки: гарантія – 12 місяців, термін служби – 36 місяців.
 10. Незнімні з композиту: гарантія – 12 місяців, термін служби – 24 місяці.
 11. Знімні пластинкові ранні та безпосередні протези: гарантія – 3 місяці.

ПРИМІТКА:

 • Гарантійний термін встановлюється від дня завершення протезування та фіксації зубного протеза в ротовій порожнині.
 • При ГІ більше ніж 2 гарантійний термін знижується на 50 %.

 

Умови виконання гарантійного терміну користування зубними протезами після завершення протезування, після виготовлення протезів та фіксації їх у ротовій порожнині забезпечуються при:

 

 1. Дотриманні пацієнтом правил особистої гігієни ротової порожнини.
 2. Гігієнічному індексі, що не перевищує 2,0 балів (за Федоровим-Володкіною).
 3. Відсутності у пацієнта бруксизму, деформацій щелеп, глосалгії, гінгівіту, афтозного стоматиту, лейкокератозу слизової оболонки ротової порожнини, лейкоплакії, проявів у ротовій порожнині багатоформної ексудативної ерітеми, червоного плоского лишаю, пемфігусу, алергії до протезних матеріалів (пластмаса, метали, сплави), звичайного вивиху або підвивиху скронево — щелепного суглобу, проявів загальних захворювань в порожнині рота (діабету, гастритів та  новоутворень).
 4. Виникненні вторинного карієсу або пульпіту під коронкою.
 5. РН слини пацієнта не нижче 6,8.
 6. Відсутності впливу шкідливих речовин на виробництві.

 

 

Вимоги до пацієнта після проведеного протезування

 

 1. Чітке виконання рекомендацій лікаря; регулярне та грамотне дотримання правил особистої гігієни ротової порожнини (після навчання). Вранці та ввечері чистити зуби та зубні протези, полоскати ротову порожнину та зубні протези після кожного вживання іжі
 2. Відмова від паління
 3. Відвідування лікаря для коригування протезів. Ні в якому разі не проводити самостійно корекцію знімних протезів та лагодження їх
 4. Звернення до лікаря з профілактичною метою не рідше 1 разу на рік, а при появі ускладнень чи зламу протезів — звертатись негайно.
 5. Звернення пацієнта до лікарів інших медичних закладів для проведення корегування виконаної роботи без офіційного повідомлення і згоди медичного центру, що виконав роботу, є причиною до повного припинення гарантійного обслуговування і зобов’язань.

 

Інші фактори, що впливають на гарантії користування протезами

 

 1. При покритті МЗП всієї поверхні коронки, через 6-12 місяців може спостерігатись стирання МЗП на жувальній поверхні при наявності зубів-антагоністів.
 2. При порушенні технології виготовлення зубних протезів згідно з наказом №884 від 03.07.85 р. матеріальну відповідальність несуть лікар-протезист та зубний технік в межах гарантійного терміну користування протезами.

 

 

Працівники ТОВ»МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ЧЕРЬОМУШКІНА» розуміють і поважають індивідуальність кожного нашого пацієнта. Ми працюємо так, щоб плоди нашої праці перевершували Ваші очікування, сприяли досягненню високих функціональних та естетичних результатів. Ми відкриті до постійного діалогу і співпраці з пацієнтами і прагнемо бути для них надійним медичним партнером.