Знижки

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИСКОНТНУ ПРОГРАМУ
«UNISTA» ТОВ «Медичний Центр Черьомушкіна»

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. ТОВ «Медичний Центр Черьомушкіна» (ЄДРПОУ 38680005), зареєстроване за адресою: 08161 Київська обл.., Києво-Святошинський р-н с. Тарасівка, пров. Гоголя, 9, надалі – «Організатор», здійснює випуск власних дисконтних карток.

1.2. ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.

— Дисконтна програма “UNISTA» (надалі-Програма) – розроблена Організатором сукупність переваг, що Організатор надає Учаснику.

— Учасники – фізичні особи, які беруть участь у Програмі, згідно умов, що встановлює Організатор.

— Дисконтна картка – це індифікаційний документ, що уявляє собою пластикову іменну картку затвердженого дизайну, яка має унікальний номер в межах Програми та підтверджує право Учасника на отримання знижок та бонусів у Медичному Центрі Черьомушкіна.

— Критерієм визначення Рівня Дисконтної карти є сума, яку сплатив Учасник за послуги у Медичному Центрі Черьомушкіна, згідно таблиці накопичень знижок п.4.

— Анкета – заява пацієнта про участь у Програмі для отримання усіх вигід, що надаєОрганізатор.

— Умови Участі – правила користування Дисконтною карткою.

— Мета Програми – через застосування Дисконтних карток надати Учасникам знижки на послуги Медичного Центру з метою:

— забезпечити вищу якість взаємодії Організатора та Учасника;

— формування широкого кола лояльних пацієнтів.

  1. УМОВИ ОТРИМАННЯ ДИСКОНТНОЇ КАРТКИ.

2.1. Організатор безоплатно передає Дисконтну картку Пацієнту за дотримання наступних умов:

а) придбання Пацієнтом послуг на загальну суму 500 грн.;

б) заповнення Анкети, яка є Додатком до цього Положення.

При цьому видається Картка першого рівня.

2.2 В Анкеті вказують наступну інформацію:

— індивідуальний номер Дисконтної картки;

— повне ім’я;

— повне прізвище;

— контактний телефон;

— E-mail;

— номер медичної карти;

— підпис Учасника, який засвідчує згоду Пацієнта на обробку персональних даних та отримання інформації.

2.3. Дисконтну картку має право отримати люба фізична особа також і на дітину, за умови заповнення Анкети одним з батьків, який підписом засвідчує свою згоду на участь дитини в Програмі.

2.3. Для зміни даних в Анкеті, а також для припинення обробки Організатором анкетних даних, Учаснику необхідно написати письмову заяву.

2.4. Організатор несе відповідальність згідно законів України за збереження персональних даних Учасників.

2.5. У разі подання недостовірної інформації в Анкеті, а також через несвоєчасну зміну застарілих даних Учасник самостійно несе ризики, пов’язані з використанням недостовірних даних.

3 ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ДИСКОНТНОЮ КАРТКОЮ.

3.1. Дисконтна картка є власністю ТОВ «Медичний Центр Черьомушкіна»

3.2. Дисконтна картка є елементом маркетингової політики Організатора та підтверджує право Учасника на знижку, що дорівнює номіналу даної картки на придбання медичних послуг на день оплати медичних послуг.

3.3. У момент оплати медичних послуг Учасник надає Дисконтну картку, а Організатор веде облік коштів.

3.4. Зміна рівня Дисконтної карти відбувається автоматично, згідно таблиці накопичення знижок п.4.

3.5. Знижка починає діяти після досягнення першого рівня.

При цьому знижка на послугу, на підставі якої відбувається перехід картки на вищий рівень, відповідає попередньому рівню.

3.6. Термін дії Дисконтної картки не обмежений та розповсюджується на весь термін дії Програми.

3.7. Дисконтна картка дійсна за придбання послуг як за готівку так і за безготівковий розрахунок.

3.8. Дисконтна картка є «іменною» з унікальним номером, до якого прив’язана індивідуальна система знижок. Знижка надається тільки при наданні адміністратору Дисконтної картки.

3.9. Знижка не надається на послуги та матеріали, що потрапляють під категорію акційних

3.10. Знижки не надаються на послуги що вказані в п. 5.

3.11. Організатор має право в односторонньому порядку, без попередження Учасника анулювати дисконтну картку якщо:

— Дисконтна картка не використовується більше 12 місяців без поважних причин;

— Учасник порушує правила використання Дисконтної картки;

— Встановлено факт зловживання за допомогою Дисконтної картки.

3.12. У разі втрати або псування Дисконтна картка блокується, натомість Організатор видає нову

3.13 У разі наявності в Учасника декількох карток знижки по них не сумуються

  1. 4. ТАБЛИЦЯ НАКОПИЧЕННЯ ЗНИЖОК.
рівень Накопичення (грн.) відсоток знижки, %
від до
нульовий 0 500 0
перший 501 1000 2
другий 1001 2000 3
третій 2001 4000 4
четвертий 4001 7000 5
п’ятий 7001 11000 6
шостий 11001 16000 7
сьомий 16001 22000 8
восьмий 22001 30000 9
дев’ятий 30001 10

 

  1. ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЯКІ НЕ ПРИЙМАЮТЬ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ.

— послуги ортодонта;

— послуги імплантації;

— вкладка з оксиду цирконію;

— безметалова кераміка пресована;

— безметалова кераміка на каркасі з оксиду цирконію;

— вініри;

— супутні товари.

  1. ІНШІ УМОВИ.

6.1. Умови надання знижок та їх розмір, запровадження нових вигід для Учасників можуть бути змінені Організатором в любий час без попередження. Інформація про це міститься на сайті Організатора www.unista.ua з вказівкою про початок дії. Учасник мусить самостійно відстежувати зміни в умовах Програми. Застосовуються умови Програми, що дійсні на момент надання послуги.

6.2. Незнання правил цього Положення не є підставою для висунення будь-яких претензій з боку Учасників. Організатор не несе відповідальності за прямі чи опосередковані збитки , пов’язані з участю у Програмі